VIP LIKE GROUPS FACEBOOK

ID USER UID NAME CHANNEL STATUS BUY COIN EXPIRE CREATE ACTION
ID USER UID NAME CHANNEL STATUS BUY COIN EXPIRE CREATE ACTION
Thông tin chi tiết
Like hoạt động từ 7h - 23h
*: Lọc từ khóa và uid, nếu không nhập sẽ tăng cho tất cả bài viết và bài đăng trong nhóm.
Kênh 1:

- Lên sau 10-30p có đôi khi bị delay hơn 60p.

- Like việt via có avt.

- Like cộng dồn với like gốc.

- Ko cài cho nhóm không công khai.