VIP LIKE FACEBOOK CẢM XÚC

ID USER UID NAME CHANNEL STATUS DELAY BUY COIN EXPIRE CREATE ACTION
ID USER UID NAME CHANNEL STATUS DELAY BUY COIN EXPIRE CREATE ACTION
Thông tin chi tiết
Like hoạt động từ 7h - 23h,Like clone nuôi, like đa luồng nên đăng cách nhau 15-30 phút
*: Like đa luồng là có thể đăng liên tiếp nhiều bài mà ko cần chờ bài trước lên đủ like.