TĂNG LIKE FACEBOOK NGOẠI

ID USER UID CHANNEL TYPE STATUS RUN BUY COIN TIME ACTION
ID USER UID CHANNEL TYPE STATUS RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
*: Vui lòng công khai bài viết cho người lạ like trước khi buff like.
*: Like ngoại là like từ người dùng ngẫu nhiên trên toàn thế giới.
Kênh 30: Tổng các lần mua ko quá 15k
Kênh 31: Ko chạy được cho video, album và group tổng các lần mua ko quá 5k
Kênh 50,90: Mua nhiều lần sẽ bị thiếu chút ít,tổng các lần mua ko vượt quá 20k like, vượt quá sẽ bị thiếu.

TH hiếm nếu mua mà ko lên like thì id đó bị lỗi k buff dc ko nên mua tiếp.