VIP LIKE FACEBOOK

ID USER UID NAME CHANNEL STATUS MAX LIKE MAX POST MAX DAY COIN EXPIRE CREATE ACTION
ID USER UID NAME CHANNEL STATUS MAX LIKE MAX POST MAX DAY COIN EXPIRE CREATE ACTION
Thông tin chi tiết

- Like hoạt động từ 7h - 23h.

- Mỗi ngày tối đa 10 bài, nên đăng cách nhau 15-30 phút.

- Tăng like đến khi nào hết số lần đăng bài thì dừng.

- Phù hợp với khách ít đăng bài tháng chỉ đăng 1-2 bài.