TĂNG LIKE PAGE FACEBOOK
- Chú ý page có uid dạng 1000xxx là page pro5 chỉ mua được ở kênh nào hỗ trợ pro5.

ID USER UID CHANNEL NAME STATUS START RUN BUY COIN TIME NOTE ACTION
ID USER UID CHANNEL NAME STATUS START RUN BUY COIN TIME NOTE ACTION
Thông tin chi tiết
*: Chú ý: page pro5 có tăng đc ở kênh có ghi hỗ trợ pro5.
*: Tăng Like page có thể bị die page,nên buff cho page tạo trên 1 tuần trở lên để hạn chế hủy đăng.
*: Tăng like page vui lòng bỏ giới hạn quốc gia và độ tuổi.
Mẹo: Kênh 1,2,20,21,22 hỗ trợ mua 1 uid nhiều lần để tăng tốc độ.